Platformmededelingen

Registratie Tutorsysteem Myro

DRINGEND


I.v.m. brief Myro Tutorsysteem, webrapport, oudercontact graag aandacht voor het volgende:
  • Leerlingen:
    • e-mailadres invullen
  • Ouders:
    • e-mailadres verantwoordelijke ouder registreren
    • strookje afgeven aan titularis
Binnenkort worden geen brieven meer meegegeven en wordt iedereen via e-mail op de hoogte gebracht.
Leeromgeving Sint-Paulus

www.elosintpaulusgent.be
 

Verloren wachtwoord kan je aanvragen door dit formulier in te vullen.

Online Rapporten - Tutorsysteem - Registratie oudercontact.

Myro Online : Schoolafkorting is SPG

Een verloren wachtwoord kan enkel op het secretariaat van uw campus opgevraagd worden.

Email Sint-Paulus


Webmail van Sint-paulus raadplegen kan door aanmelden op:

Wachtwoord kan je aanvragen door dit formulier in te vullen.